Enerji santralları genelde yük temelinde, üretilen elektrik enerjisi miktarı odaklı işletilir.  Bu amaçla kontrol (DCS) sistemince veriler alınır.Temel üretim ve verim değerleri dışında herhangi bir performans göstergesi yoktur.

  Performans göstergelerinin referans değerler ile karşılaştırılabilmesi için ilave ekipman, sistem ve yazılımlara ihtiyaç vardır.